Oferta


Majówka na lodowcu w Hintertux - 28.04–04.05.2019r.


Zapraszamy największych fanów białego szaleństwa na 5 dni technicznego szkolenia na lodowcu Hintertux.

 Miejsce szkolenia: Hintertux (Austria)
Termin wyjazdu: 28.04 – 04.05.2019r.
Miejsce zakwaterowania: Juns
Pensjonat: www.alpenfriede-tux.at

Cena: 

 • 749 €/os. dla dorosłego,
 • 699 €/os. dla juniora (2000-2003),
 • 549 €/os. dla dzieci (2004-2012).


Cena zawiera:

 • 5-dniowy pobyt w eleganckich pokojach 2-3 osobowych,
 • 6-dniowe wyżywienie HB – śniadania i obiadokolacja,
 • skipass (5 dniowy),
 • 5-dniowe szkolenie sportowe i zadaniowe w dwóch kameralnych grupach prowadzonych przez dwóch trenerów (w tym trening slalomu giganta na zarezerwowanej trasie),
 • codzienną video-analizę,
 • pokaz serwisu, tuningu nart,
 • codzienną możliwość korzystania z saun,
 • opłatę klimatyczną.

Cena nie zawiera:
 • ubezpieczenia KL, NNW
 • transportu,

Uwaga - 
pomagamy w ewentualnej organizacji transportu. Posiadamy zawsze kilka wolnych miejsc w naszym busie.


Plan wyjazdu:

Niedziela
– przyjazd uczestników szkolenia kolacja 19.00,zebranie organizacyjne o godz. 20.00-21.00 (podział na grupy)

Poniedziałek

         7.30 śniadanie
         8.15 wyjazd na lodowiec,
         9.30-12.30 szkolenie techniki w jeździe zadaniowej,
         12.30-13.30 przerwa
         13.30 jazda lużna
         16.00-18.00 relaks, sauna, streching
         18.30 kolacja
         20.30-21.15 video-analiza

Wtorek

         7.30 śniadanie
         8.15 wyjazd na lodowiec,
         9.30 szkolenie zadaniowe i sportowe na tyczkach standardowych(GS)
         11.30-12.30 przerwa
         12.30-14.00 trening GS oraz ćwiczenie techniczne,
         16.00-18.00 jogging, streching, sauna,
         18.30 kolacja
         20.30 video-analiza

Środa

         7.30 śniadanie
         8.15 wyjazd na lodowiec,
         9.30-12.30 szkolenie techniki w jeździe zadaniowej, jazda na bramkach GS
         12.30-13.30 przerwa
         13.30 jazda lużna
         14.30 Apresski☺
         18.30 kolacja
         20.30-21.15 video-analiza

Czwartek

         7.30 śniadanie
         8.15 wyjazd na lodowiec,
         9.30-12.30 szkolenie zadaniowe i sportowe na tyczkach standardowych(GS)
         12.30-13.30 przerwa
         14.00- czas wolny
         16.00-20.00 relaks
         18.30 kolacja
         20.00-21.00 video-analiza

Piątek

         7.30 śniadanie
         8.00 wyjazd na lodowiec,
         9.00-12.30 szkolenie zadaniowe i sportowe na tyczkach standardowych (GS)
         12.30-13.30 przerwa, czas wolny
         18.30 kolacja
         20.00 Zakończenie

Sobota

         8.00 śniadanie
         Wyjazd do PolskiZapewniamy doskonałą zabawę połączoną z jazdą sportową.
 

 
Wszelkie pytania prosimy kierować na maila lub telefonicznie

info@skiracingdays.pl
+48 608 506 005

Serdecznie zapraszamy!

 Zarezerwuj szkolenie

do góry


Regulamin szkoleń sportowych

Regulamin szkoleń sportowych organizowanych przez Skiracingdays

1.      Na potrzeby niniejszego Regulaminu używa się następujących definicji:
a)      Organizator - Skiracingdays.pl,
b)      Szkolenie - szkolenie narciarskie zaplanowane i przygotowane przez Organizatora, zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, obejmujące czas przeznaczony na zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu narciarstwa alpejskiego,
c)      Szkolenie Sportowe - Szkolenie obejmujące jazdę sportową po przygotowanej przez Organizatora trasie narciarskich konkurencji alpejskich (w szczególności slalom i slalom gigant) oraz inne zajęcia narciarskie mające charakter ekstremalny, np.: jazda poza wyznaczoną trasą narciarską,
d)      Uczestnik - osoba biorąca udział w Szkoleniu,
e)      Trener - osoba wyznaczona przez Organizatora do prowadzenia Szkolenia, posiadająca odpowiednie uprawnienia nadane przez organy państwowe,
f)       Formularz zgłoszeniowy - forma umowy wiążącej z Organizatorem Szkolenia,
g)      Opłata rezerwacyjna - forma bezzwrotnego zadatku uiszczana Organizatorowi na poczet Szkolenia (Opłata rezerwacyjna nie ulega zwrotowi w przypadku, gdy Organizator wywiąże się z warunków Szkolenia przedstawionych w ofercie) 
2.      Organizator zobowiązany jest zorganizować Szkolenie zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą.
3.      Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora okoliczności, uniemożliwiających jej realizację np. czynniki pogodowe
4.      Organizator może odwołać Szkolenie w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80 % zaplanowanej liczby Uczestników. Odwołanie Szkolenia może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem. W takiej sytuacji Organizator zwraca zaliczki/opłaty rezerwacyjne wpłacone przez Uczestników.
5.      Uczestnikami Szkolenia mogą być osoby niepełnoletnie za wyłączą zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w postaci akceptacji niniejszego Regulaminu.
6.      Każdy Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych.
7.      Organizator dochowa należytej staranności przy planowaniu Szkolenia, w szczególności wyborze odpowiednich tras zjazdowych, zabezpieczeniu trasy Szkolenia Sportowego i przydziału Uczestników do poszczególnych grup.
8.      Uczestnik Szkolenia powinien być wyposażony w:
a)      odpowiednio dobrany i przygotowany sprzęt i strój narciarski, umożliwiający bezpieczne uczestnictwo w Szkoleniu,
b)      kask narciarski, bezwzględnie obowiązujący w czasie Szkolenia Sportowego.
9.      W przypadku nie spełnienia warunków przewidzianych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia na koszt Uczestnika Szkolenia odpowiednich czynności, w celu zapewnienia mu sprzętu, który odpowiadałby powyższym wymaganiom.
10.     Organizator zaleca Uczestnikom Szkolenia korzystanie z profesjonalnego sprzętu ochronnego, w szczególności w czasie Szkolenia Sportowego, takiego jak: ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie, ,,żółwiki", ,,zbroje" narciarskie, itp.
11.     Każdy Uczestnik Szkolenia przyporządkowany jest do odpowiedniej grupy treningowej i podlega podczas Szkolenia bezpośrednio Trenerowi prowadzącemu  jego grupę.
12.     Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do:
a)      poszanowania innych Uczestników Szkolenia,
b)      stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej,
c)      wypełniania poleceń Trenera w trakcie Szkolenia,
d)      informowania Trenera o niemożliwości uczestnictwa z Szkoleniu,
e)      informowania Trenera o kontuzji, awarii sprzętu narciarskiego lub innych istotnych kwestiach,
f)      przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez Trenera, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć praktycznych i teoretycznych
13.     Zamiar oddalania się z miejsca Szkolenia, z jakiegokolwiek powodu, powinien być bezwzględnie zgłoszony Trenerowi.
14.     Uczestnik Szkolenia jako narciarz zobowiązany jest do przestrzegania zasad Kodeksu Narciarskiego, w szczególności do:
a)      zachowania się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby znajdującej się na stoku i nie powodować żadnych szkód,
b)      stosowania się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach,
c)      udzielania pomocy poszkodowanym w razie zaistnienia wypadku.
15.     Nie stosowanie się przez Uczestnika Szkolenia do obowiązków określonych w pkt. 12, 13 i 14 Regulaminu, w szczególności nie stosowanie się do harmonogramu dnia ustalonego przez Organizatora lub Trenera powoduje brak odpowiedzialności Organizatora za niemożność uczestniczenia przez Uczestnika w zajęciach praktycznych jak i teoretycznych.
16.     W przypadku upadku w czasie Szkolenia, w szczególności w podczas Szkolenia Sportowego,  Uczestnik zobowiązany jest - o ile jest to możliwe - niezwłocznie opuścić miejsce zdarzenia i zająć bezpieczną pozycję. Jeżeli uraz uniemożliwia mu poruszanie się Uczestnik powinien werbalnie ostrzegać innych Uczestników i narciarzy o niebezpieczeństwie.
17.     Za szkody spowodowane przez Uczestnika Szkolenia odpowiada Uczestnik lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika.
18.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd na miejsce Szkolenia.
19.     W sytuacji stwierdzenia przez Uczestnika nieprawidłowości w organizacji Szkolenia, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Trenera lub Organizatora, w celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania Szkolenia.
20. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia, Organizotor zastrzega możliwość przeniesienia Szkolenia do innej miejscowości z zachowaniem niezmiennych warunków cenowych Szkolenia oraz warunków hotelowych o standardzie nieniższym od przedstawionych w ofercie. O zaistnieniu powyższych zmian Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej 72h od planowanego rozpoczęcia Szkolenia.do góry


Wojciech Zagórski - Mistrz Polski w skicrossie

szkolenia narciarskie z nami


Zobacz więcej >>

współpraca